Softverska nadogradnja za Playstation 3.

OVDE preuzmite najnoviji PS3 softver. Ovo nipošto NE SMETE raditi ukoliko imate čipovan PS3.

Ukoliko ste pak korisnik koji koristi oficijalni softver i igra online, onda čitajte dalje:

Ovo je sistemski softver za Vaš PLAYSTATION 3. On upravlja svime, uključujući i pristup sadržajima i karakeristikama Vašeg PS3 sistema.

Osim što će vaš PS3 biti u vrhunskoj formi s najnovijim sigurnosnim nadogradnjama, roditeljskim nadzorom i opcijama slike, proširiće se i njegove mogućnosti. Nadogradnja može sadržati nova podešavanja, karakteristike i funkcije i zato samo najnovija nadogradnja garantuje njihovu efikasnu upotrebu.

Svaka je nadogradnja označena brojem tako da odmah možete videti o kojoj je verziji riječ – što je broj veći, nadogradnja je novija. Naprimer, verzija 1.60 je novija od 1.50.

Kako biste saznali trenutnu verziju vašeg softvera, odaberite kategoriju Settings u meniju Home. Ovde odaberite [System Settings], zatim [System Information] i videćete o kojoj je verziji reč.

Kako biste saznali koja je najnovija verzija dostupna, potražite je i preuzmite sa eu.playstation.com, u odeljku PLAYSTATION 3 Help & Support.

Sistemski softver možete nadograditi na bilo koji od sledećih načina:

System Update – Ako je vaš PS3 online, nejjednostavniji način nadogradnje je upotreba samog PLAYSTATIONA 3. Odaberite Settings u meniju Home, odaberite [System Update] i zatim [Update via Internet] i vaš PS3 će proveriti imate li najnoviju verziju. Ako nemate, on će je preuzeti i instalirati.

PC Update – Posetite eu.playstation.com za najnovije nadogradnje. Sledite uputstva na ekranu za preuzimanje na računar.

Za kopiranje nadogradnje na PLEJSTEJŠN 3, sačuvajte datoteku na kompatibilan medij/uređaj kao što je Memory Stick, Memory Stick Duo, USB medij ili PSP.

Pre početka iskoristite računar za kreiranje foldera pod nazivom ‘PS3’ na mediju za skladištenje ili USB mediju. Unutar foldera napravite još jedan folder pod nazivom ‘UPDATE’ (taj naziv mora biti napisan velikim slovima). Nakon kreiranja foldra UPDATE, u njega snimite softversku nadogradnju za PS3.

Nakon snimanja podataka o nadogradnji, uklonite medij/uređaj za skladištenje sa PC-a i spojite ga na PS3, na priključke ispod poklopca ili USB portove sa prednje strane sistema, u zavisnosti od toga koji uređaj/medij koristite.

Nakon spajanja odaberite Settings u meniju Home, odaberite [System Update] i zatim [Update via Storage Media]. Odaberite spojeni uređaj i PS3 počinje sa instaliranjem nadogradnje.

Napomena: samo za System Software Version 1.60: korisnici koji nemaju broadband internet mogu naručiti kopiju nadogradnje na CD-u.