PS2 i PS3 uputstva.

Rešite probleme i saznajte kako da poboljšate Vaše PlayStation 3 i PlayStation 2 uređaje pomoću ovih vodiča i uputstava za upotrebu.

01. PLAYSTATION 3 (PS3):

DOWNLOAD – uputstvo za korišćenje Sony PS3 konzole.

02. PLAYSTATION 2 (PS2):

DOWNLOAD – uputstvo za korišćenje Sony PS2 konzole.

Kratki vodič kroz PlayStation 2

Sledite naš vodič korak po korak i za tren oka ćete uživati u najboljem što PlayStation 2 može da ponudi.

Spajanje na TV s audio/video ulazom (AV) 

Uz PlayStation 2 se isporučuje AV kabl koji služi spajanju na TV.

 • Utaknite obojene priključke na jednom kraju kabea u odgovarajuće ulaze na TV-u (oni se obično, ali ne uvek, nalaze sa prednje strane).
 • Žuti kabl spojite na žuti ulaz (video), crveni na crveni ulaz (desni audio kanal) i beli na beli ulaz (levi audio kanal). Napomena: Ako imate mono TV prijemnik, nemojte spajati crveni priključak (ako niste sigurni je li TV mono ili vam treba više informacija, pogledajte uputstva za PlayStation 2)
 • Daljinskim upravljačem TV-a odaberite odgovarajući ulazni mod (AV kanal) (* Više informacija potražite u uputstvima za upotrebu TV-a).
 • Spojite AV kabl na na ulaz sa zadnje strane PlayStationa 2, sa oznakom AV MULTI OUT.

Spajanje na TV sa Euro-AV priključnicom pomoću Euro-AV adaptera 

Osim AV kabla, uz PlayStation 2 se isporučuje i Euro-AV adapter. To je još jedna važna komponenta za spajanje na TV prijemnik sa SCART ulazom.

 • Utaknite obojene priključke u odgovarajuće ulaze na Euro-AV adapteru.
 • Utaknite Euro-AV adapter u SCART ulaz TV-a (on se obično, ali ne uvek, nalazi sa zadnje strane).

Više o načinima povezivanja konzole i TV-a/sistema za zabavu potražite u uputstvima za upotrebu PlayStationa 2.

Igranje igre sa DVD/CD diska

Nakon povezivanja spremni ste za početak.

 • Uključite svoj PlayStation 2 pritiskom na prekidač MAIN POWER na zadnjoj strani. (Prebacite je iz 0 u 1)
 • Taster standby(RESET) na prednjoj strani PS2 će zasvetleti crveno u znak da je konzola u pripravnom stanju.
 • Pritisnite taster RESET(standby) na prednjoj strani PS2. Taster će zasvetleti zeleno i na TV ekranu će se pojaviti uvodna slika
 • Utaknite DualShock kontroler u ulaz sa prednje strane PS2.
 • Za stavljanje diska pritisnite taster Open sa prednje strane konzole i stavite disk u konzolu sa natpisnom stranom okrenutom prema gore
 • Zatvorite ponovnim pritiskom tastera Open i sledite poruke na ekranu za nastavak

Kako postići najbolju sliku sa PlayStationa 2 

Svaki PlayStation 2 je opremljen kompozitnim AV (Audio/Video) kablom koji se koristi za spajanje na TV putem obojenih (obično žutih, belih i crvenih) kompozitnih ili SCART (veliki četvrtasti) priključaka. Razlog tome je što gotovo svi savremeni TV prijemnici primaju i prikazuju kompozitni video signal.Ipak, brojni TV-i imaju alternativne načine prijema i prikaza video signala, pa su tako za PS2 dostupni razni kablovi, posebno namenjeni poboljšavanju Vašeg audiovizelnog doživljaja.Ovaj vodič objašnjava osnovne razlike između tih drugih signala i pomaže Vam da odredite koji je kabl za Vas najbolje rešenje. (Napomena: Pre kupovine pogledajte uputstva za upotrebu Vašeg TV-a kako biste proverili kompatibilnost.)

S-Video 

Neki TV prijemnici sa obojenim kompozitnim ulazima takođe poseduju dodatni S-Video ulaz. ‘S’ znači ‘Super’, odnosno označava bolji kvalitet u odnosu na kompozitnu priključak.
S-video standard prenosi video signale na dve linije – jedna nosi signal svetline, a druga informacije o boji.Razdvajanjem slike na taj način, rezultat je oštrija slika. Uz S VIDEO kabl Vaše će igre i DVD filmovi imati odličnu sliku i kvalitet boja.

RGB 

RGB povezivanje je za klasu bolje od S-Videa jer prikazuje tri slike – po jednu u svakoj od tri primarne boje (crvena, zelena i plava) – na tri pojedinačne linije.Budući da vaš TV prijemnik već interno obrađuje RGB signal, RGB veza garantuje da izvorni signal sa PlayStationa 2 gotovo i neće imati nikakvih smetnji.Teoretski to znači da bi kvalitet slike trebao da bude najbolji mogući. Euro AV kabl iskorišćava poboljšan kvalitet slike usled prenosa RGB signala, omogućuavajući najbolji mogući vizelni standard za PlayStation 2 igre.Euro AV kabl se spaja na SCART priključak TV prijemnika. Ako vaš TV poseduje SCART priključak, pogledajte njegova uputstva za upotrebu kako biste saznali podržava li prijem i prikaz RGB signala. Na TV prijemnicima sa nekoliko SCART priključaka verovatno će samo jedna moći da prima i prikazuje puni RGB signal.

Napomena: upotreba Euro AV kabla tokom igranja igre sa DVD-a može da rezultira zelenim ekranom. Razlog tome je interna tehnologija za zaštitu autorskih prava PlayStationa 2.

Komponentni video (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) 

Poput RGB-a, komponentni video šalje podatke na tri posebne linije, mada su informacije koje se prenose nešto drugačije. Prvi signal (komponenta „Y“) je signal sjajnosti koji označava svetlinu ili crno-bele podatke sadržane u izvornom RGB signalu.Drugi i treći signali (Cb/Pb“ i „Cr/Pr“) su signali „razlike u boji“, što znači da pokazuju koliko ima plave i crvene u odnosu na sjajnost. Zelena se ne mora prenositi kao posebni signal jer TV prijemnik već zna koje su informacije o sjajnosti, plavoj i crvenoj boji i zaključuje da ostatak treba popuniti zelenom. Prednosti komponentne video veze nad RGB-om prvenstveno se odnose na reprodukciju DVD-a.Naravno, to važi samo ako Vaš TV prijemnik poseduje zelene, plave i crvene komponentne video priključke. Važno je znati da, kako bi PlayStation 2 pravilno prikazao komponentni video signal, morate ući u System Configuration podmeni glavnog menija konzole (moguće kad je PlayStation 2 uključen bez stavljenog diska).Ovde odaberite meni Component Video Out i promenite standardni mod izlaza video signala iz RGB u Y Cb/Pb Cr/Pr.

Kako postići najbolji zvuk na PlayStationu 2

Većina korisnika može da uživa u prednostima stereo zvuka na PlayStationu 2. Ipak, PlayStation 2 podržava i Dolby Digital i DTS (Digital Theatre Systems) zvuk. Želite li da iskoristite mogućnost PlayStationa 2 za reprodukciju digitalnog surround zvuka, potrebno je da spojite konzolu na audio opremu sa ugrađenim DTS ili Dolby Digital dekoderom.

Analogno povezivanje 

Ako vaš TV prijemnik može da reprodukuje stereo zvuk, spojite PlayStation 2 na SCART ili kompozitne/komponentne priključke.
Alternativno, PlayStation 2 može da se spoji direktno na audio opremu pomoću kompozitnog AV, S-Video ili komponentnog AV kabela. Koristite li Euro AV kabel, moraćete da nabavite i AV adapter i par analognih audio phono kabela (nabavljivo u svakoj boljoj trgovini audio priborom, elektronikom ili kabelima).Ipak, obratite pažnju da PlayStation 2 neće reprodukovati digitalni surround zvuk nijednim od ovih načina povezivanja.

Digitalno povezivanje

PlayStation 2 posjeduje Digital Out (optički) prikljčak koji omogućava spajanje na digitalnu audio opremu pomoću optičkog digitalnog kabla (takođe dostupan u svakoj boljoj prodavnici audio opreme, elektronike ili kablova). Taj je kabl poznat i kao optički S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) ili TOSlink kabel.PlayStation 2 bi tada trebao automatski da iskoristi digitalni izlaz dekodera. Ako se to ne dogodi, sledite ove jednostavne korake:

 • Uključite svoj PlayStation 2 bez stavljenog diska (ili sa otvorenim poklopcem) kako bi se otvorio glavni meni
 • Otvorite meni System Configuration
 • Odaberite opciju „DIGITAL OUT (OPTICAL)“ i promenite podešavanje u „On“.
 • Odaberite „Dolby Digital“, „DTS“ ili „MPEG“, u zavisnosti od toga koju vrstu digitalnog ulaza želite da koristite.

Za reprodukciju digitalnog surround zvuka, DVD Video treba da sadrži digitalni surround zvuk sa do 5,1 audio kanala.

Dodatne informacije potražite u uputstvima za upotrebu PlayStationa 2.